سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
اساس حکمت، همراهی با حقّ است و فرمان بردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]